Energi- og klimaplan 2009-2014

Kommunen skal ta ansvar for å redusere egne klimagassutslipp, og energieffektivisere i egne bygg. Kommunen skal også stimulere til ”klimadugnad” sammen med innbyggere og næringsliv. Informasjon og holdningsskapende arbeid i skoler og barnehager og overfor innbyggere og næringsliv er en viktig målsetning i planen.

Les Energi- og klimaplanen for Jevnaker

Bestill Enova godkjent energirådgiver

Støtte til energirådgiving er et tilbud fra Enova til boligeiere som vurderer omfattende energitiltak i boligen. Du kan få inntil 5.000 kroner i støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver som lager en tiltaksplan for oppgradering, og som samtidig energimerker boligen din.

Ta kontakt med Enova godkjent energirådgiver Bjørge Kristoffersen i Entelligens AS eller ring Enøktelefonen 4722 2076

Klimaskolen

Hvis du vil lære mer om sammenhengen mellom klimaendringer og menneskenes atferd, kan du ta en titt på "Klimaskolen"

Gå til klimaskolen

Har du planer om å bygge ny bolig?

Enova har støtteordninger til passivhus og lavenergibolig, både til nybygg og rehabilitering. Gevinsten for deg er en bedre bolig og lavere energiutgifter.

Les mer om Enovas støtteordninger.
Tjenesten er et klimasamarbeid mellom regionrådet Hadeland og kommunene:
Jevnaker, Lunner og Gran
Jevnaker kommune Lunner kommune Gran kommune Gran kommune